Aanmelden

Organisatie

De stichting werd op 30 oktober 2014 opgericht door Piet de Visser en wordt beheerd door een bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Joep Athmer, voorzitter
Vincent Vermeer, secretaris
Victor van Loon, penningmeester.

De stichting is een non-profit stichting.

Alle inkomsten van de stichting zullen in principe worden besteed aan projecten die aan de doelstelling voldoen.
Bestuursleden werken op een vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. Uitsluitend daadwerkelijke en gedocumenteerde kosten van de bestuursleden zullen worden vergoed.

Het beheer van de activa van de stichting wordt gedaan door de penningmeester en gecontroleerd door het voltallige bestuur. Jaarlijks zal een onafhankelijke audit commissie of een accountant de financiën controleren. Het jaarverslag kunt u na afloop van het kalanderjaar op deze website lezen.

Het meerjarige beleidsplan van de stichting vindt u hier (pdf) >

 

Translate »