Aanmelden

Doelstelling, missie en visie

Doelstelling

Stichting Piet de Visser Foundation wil toekomstmogelijkheden creëren voor kansarme en/of gehandicapte kinderen door deze kinderen in aanraking te laten komen met sport en sportieve activiteiten.
De stichting zal zich voornamelijk focussen op kinderen in Afrika en Zuid-Amerika die hun voetbaltalent verder willen ontwikkelen.

Visie en missie als leidraad

De stichting is van mening dat de toekomst van kansarme en/of gehandicapte kinderen en hun familieleden kan worden verbeterd door het creëren en bieden van mogelijkheden tot sporten, scholing en gezondheidsfaciliteiten.
De stichting streeft naar het opzetten en sponsoren van faciliteiten zoals sportscholen en daarmee samenhangende accommodaties, waar kansarme en/of gehandicapte kinderen zich kunnen toeleggen op hun sport en waar zij – indien nodig – ook scholing en gezondheidsfaciliteiten krijgen aangeboden.

 

Translate »