Aanmelden

Activiteiten

Naast algemene aspecten zoals het daadwerkelijk opzetten van de stichting en het creëren en onderhouden van een website, bestaan de activiteiten van de stichting voornamelijk uit het verwerven van inkomsten en de projecten om de doelstelling te bereiken.

Het verwerven van inkomsten

De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit:
– subsidies en andere bijdragen;
– donaties en sponsoring;
– giften, nalatenschappen en legaten;
– alle andere acquisities en uitkeringen.

De stichting heeft met ingang van haar oprichtingsdatum de status verkregen van Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Omdat zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook heeft een donateur en/of sponsor hierdoor de mogelijkheid tot belastingaftrek (uiteraard binnen de geldende fiscale en locale wet- en regelgeving).

Projecten

Projecten moeten passen binnen de doelstellingen van de stichting. De voortgang ervan zal minimaal tweemaal per jaar worden weergegeven op deze website. Volg de voortgang van deze projecten hier >

Translate »