Aanmelden

Donaties

Steun onze passie en wordt donateur!

Piet de Visser Foundation jeugd
Steun ons om onze projecten mede mogelijk te maken.

  • Laat kansarme en/of gehandicapte kinderen in aanraking komen met sport en geef hen en hun familie een toekomstperspectief
  • Laat ze hun talenten ontwikkelen en laat ze onderwijs genieten.

Als donateur helpt u ons met het uitvoeren van onze activiteiten. Steunt u ons?

 

 

Hoe kunt u doneren?

U kunt doneren aan de Piet de Visser Foundation door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer
NL94 ABNA 0575 163 763 ten name van Piet de Visser Foundation.
Wij stellen het op prijs als u een donatie vergezeld laat gaan van een mail aan de stichting via info@pietdevisserfoundation.org

 

IMG_0013De stichting heeft met ingang van haar oprichtingsdatum de status verkregen van Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Omdat zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook heeft een donateur en/of sponsor hierdoor de mogelijkheid tot belastingaftrek (uiteraard binnen de geldende fiscale en locale wet- en regelgeving).

Ook door de aankoop van Piet’s boeken steunt u onze stichting. Meer informatie over de boeken >.

 

Translate »